FI   |   EN

Valmentajien esittely ja usein kysytyt kysymykset

 

Näet tällä sivulla kaikki Kuullas-valmentajat ja voit tutustua useimmiten kysyttyihin kysymyksiin

Pilvi Tuomola

Kuullas coach
pilvi@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja -valmentaja, NLP Master

Valmennuskieli: FI

”Pilvin tyyli valmentaa on lempeyttä ja jämäkkyyttä kivasti sekoitettuna, joka vie kohti yksilöllisiä ratkaisuja.” 
“Rauhallinen tapasi olla herättää luottamusta.” “Tarjoat läsnäolevan rauhan ajatella ja tuntea.”

 

 

Aleksi Rosendahl

Kuullas coach
aleksi@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu NLP Trainer, ratkaisukeskeinen tiimi- ja mentaalivalmentaja

Valmennuskieli: FI, EN

"Aleksi on lahjakas valmentaja, jolla on tarkkuutta ja taitoa. Jo muutama kerta Aleksin kanssa toi uusia näkökulmia ja laski kokemusta stressistä huomattavasti."

 

Tiia Kantanen

Kuullas coach
tiia.kantanen@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, EFT-tunnetyöskentelyvalmentaja, työvalmentaja

Valmennuskieli: FI

”Itsetuntemukseni ja itseluottamukseni kasvoi Tiian valmennuksessa ja opin tunnistamaan vahvuuteni ja voimavarani.”

 

Janne Tuomaala

Kuullas coach
janne.tuomaala@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, DKT -osaaja.

Valmennuskieli: FI

"Janne katsoo asioita avarasti ja on rento valmentajana. Laittaa ajattelemaan. Valmennuksen jälkeen olo oli helpottunut. Sain haasteeseen etäisyyttä, uusia taitoja ja ratkaisuja.” 

Maisa Mäki

Kuullas coach
maisa.maki@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu psyykkinen valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmennuskieli: FI

”Sain Maisan valmennuksen aikana monta oivallusta, jotka auttoivat suunnan kirkastamisessa, tavoitteen asettelussa sekä toimintaan motivoitumisessa tavoitteen saavuttamiseksi. Valmennus oli konkreettinen, ja tuki arjen jäsentymistä sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen käyttämistä työn tukena.”

Saija Kinnunen

Kuullas coach
saija.kinnunen@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmennuskieli: FI

"Ihmisille pitäisi mahdollistaa tämänkaltaisia keskusteluja työkyvyn ylläpitämiseksi. Nämä keskustelut ovat antaneet ihan uutta potkua elämääni. Valmentajana Saija on kuunteleva, helposti lähestyttävä ja kannustava."

 

 

Nina Raatikainen

Kuullas coach
nina.raatikainen@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu Mind & Health Coach, mentaali- ja stressinhallintavalmentaja

Valmennuskieli FI, EN

"Nina on lämmin ja helposti lähestyttävä valmentaja, jolle on helppo avautua vaikeistakin asioista.”

 

Anne Sierla

Kuullas coach
anne.sierla@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu Positive Psychology Coach, ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmennuskieli: FI

"Annen rauhoittava ja läsnäoleva kuuntelu mahdollisti oman intuition ja sisäisen motivaation jäsentymisen konkreettisiksi teoiksi. Tulin myös uudella tavalla tietoiseksi omista toimintaa rajoittavista uskomuksistani.”

Micaela Österlund

Kuullas coach
micaela.osterlund@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu Mindfullnes Coach, NLP Master

Valmennuskieli: FI, SV

"Micaela on valmentajana aktiivinen, suora mutta lämmin. Hän on hyvä kuuntelija. Olen oppinut valmennuksen myötä konkreettisia työkaluja stressinhallintaan."

Sanna Hakala

Kuullas coach
sanna.hakala@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmennuskieli: FI

"Sannan valmennuksessa minulla on olo, että tulen kuulluksi ja minua ymmärretään oikein. Sanna on sopivalla tavalla kannustava."

Tuukka Pennanen

Kuullas coach
tuukka.pennanen@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Valmennuskieli: FI

”Sain jäsenneltyä ajatuksia, jotka olivat olleet pitkän aikaa solmussa. Tuukalle oli helppo kertoa asioista ja hän osasi ohjata keskustelua eteenpäin, sekä herätellä ajattelemaan asioita, joita ei osannut tai uskaltanut itseltä aiemmin kysyä.”

Saara Rantanen

Kuullas coach
saara.rantanen@kuullas.com

Kuullas-valmentaja, sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja -valmentaja

Valmennuskieli: FI, EN

"Saara on läsnäoleva, lämmin ja turvallinen. Sain ohjeita ja työkaluja omien tunteiden käsittelyyn. Opin tunnistamaan itsessäni paljon sellaisia esiin nousevia tunteita, joita ennen olen painanut alas. Lisäksi ymmärsin vaatia itseltäni vähemmän."

Kuullas on työntekijän oma sparrikumppani itsensä kehittämiseen, uusien (meta)taitojen oppimiseen tai arjen solmukohtien taklaamiseen. Kuullaksella on joukko parhaita mielen ammattilaisia. Löydät omasi meidän kautta helposti parilla klikkauksella. 

Miten olisi videopuhelu, jossa sinua kuullaan ja sinua varten ollaan? Jossa sinulla on tila pohtia omia asioitasi, tilannettasi, toiveitasi ja huoliasi neutraalin ja ulkopuolisen henkilön kanssa. Jolla on ammattiosaaminen liittyen mielen toimintaan. Mitä juuri sinä voisit saavuttaa? Koska kaikki olemme yksilöitä myös hyödyt mitä tästä voi seurata ovat yksilöllisiä. Tiedämme kuitenkin tutkimusten pohjalta, että ihmiset ovat saavuttaneet ainakin seuraavia asioita:

  • oivalluksia itsestä, omasta toiminnasta ja tavoitteista
  • uusia näkökulmia ongelmakohtiin
  • työkaluja priorisointiin ja ajanhallintaan
  • työkaluja stressin tuntemuksen purkuun
  • tasapainoa arkeen ja työhön
  • kehittymistä tunneälykkyyden saralla

Kaikille, jotka toivovat muutosta elämäänsä ja ovat uteliaita tutkimaan mikä voisi olla toisin ja mitä itse asioille voisi tehdä. 

Kun olet kirjautunut Kuullaksen ajanvaraukseen, valitset itseäsi puhuttelevan valmennusaiheen, minkä myötä sinulle kohdentuvat sopivimmat mielen valmentajat sekä vapaat valmennusajat. Sen jälkeen saat linkin etätapaamiseen sähköpostitse. Etätapaamisen kesto on 45 minuuttia. Valmennukset ovat etätapaamisia, jotka voidaan toteuttaa kaikilla eri päätelaitteilla, kuten läppärillä, pädillä tai puhelimella. Voit siis rennosti ja joustavasti jutella Kuullas-valmentajan kanssa sinulle sopivaan aikaan ja mieleisessäsi paikassa.

Kuullas-valmentajan kanssa keskustelette toiveistasi ja siitä, millaista muutosta toivoisit elämääsi. Tältä pohjalta ammattilainen erilaisten kysymysten ja tehtävien kautta vie prosessia eteenpäin toivottuun suuntaan. 

Aiheesi voi liittyä esimerkiksi stressiin, elämänmuutokseen, epämiellyttäviin tunteisiin, motivaation puutteeseen, ajanhallintaan, suunnan kirkastamiseen tai esihenkilönä toimimiseen. Jos valmennuksen aihe askarruttaa, niin voit aina pohtia sitä Kuullas-valmentajamme kanssa.

Tiimivalmennuksissa voidaan käsitellä aiheita, kuten esimerkiksi haasteita, diversiteetin ymmärtämistä, tiimin ja yksilöiden vahvuuksien hyödyntämistä, muutostilanteita, tavoitteiden kirkastamista, ajanhallintaa sekä kommunikaatiota. Tiimivalmennus räätälöidään aina tiimin tarpeisiin sopivaksi. 

Kuullas-ammattilaiset eli Kuullas-valmentajat ovat koulutettuja mielen hyvinvoinnin asiantuntijoita. He voivat olla coacheja/ valmentajia, lyhytterapeutteja, psykologeja tai psykoterapeutteja. Yhteistä heille on ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen viitekehys ja valmentava työskentelyote.

Yksilövalmennuksissa saat aina valita valmentajasi.

Sinulla on aina oikeus vaihtaa valmentajaa, jos hän ei tunnu sopivalta. 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen viitekehyksen periaate on, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, kykyjä ja resursseja, ja niihin keskitytään. Oikeanlaisilla kysymyksillä valmentaja mahdollistaa, että yksilö tai työyhteisö löytää itse ratkaisuja ja kykenee asettamaan realistisia tavoitteita kohti toivottua päämäärää. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä viitekehyksessä valmentaja ei ole auktoriteetti, joka sanelee mitä tulee tehdä, vaan rinnallakulkija, joka yhdessä tutkii haasteita ja toiveita, ja luottaa asiakkaan omaan kyvykkyyteen ratkaista elämän kapeikkoja.

Kuullas tarjoaa mielen valmennusta/ coachingia, joka ei ole terapiaa. Henkilökohtainen valmennus eroaa terapiasta siinä, ettei sen tarkoitus ole hoitaa sairauksia. 

Kuullas ei tarjoa terveydenhuoltoa eikä tee diagnostiikkaa, joten palvelun käyttämisestä ei myöskään koskaan jää kantamerkintää. 

Jaamme HR:lle ja johdolle ainoastaan anonymisoitua dataa Kuullaksen käytöstä, vaikuttavuudesta sekä työntekijöiden antamista avoimista palautteista. 

Tapaamisia ei tallenneta eikä valmentaja tee kirjauksia sisällöstä. Valitut sähköisten järjestelmien toimittajat ovat pohjoismaalaisia, ISO -sertifioituja ja auditoituja toimijoita. Valmennus on siis henkilökohtainen, luottamuksellinen ja turvallinen. 

Valmennuksen hyvä puoli on se, että jo yksikin tapaaminen voi olla todella merkittävä ja tuottaa haluttua tulosta.

Sinulla ei tarvitse olla ongelmaa, jotta voisit tulla valmennukseen. Moni tulee pohtimaan esimerkiksi seuraavaa ovenavausta tai haluamaansa tavoitetta.

Kuullas on vanhaa suomea ja tarkoittaa samaa kuin kuulas eli kirkasta ja selkeää ilmaa. Haluamme tuoda samaa selkeyttä ja kirkkautta asiakkaidemme mieliin. Elämämme on nykyään hyvin kiireistä ja tukkoista, jopa ylikuumentunutta. Samalla se on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia, joihin tarttuminen edellyttää uusien asioiden kokeilua, nopea tempoista oppimista, kompastelua, epävarmuuden ja epäonnistumisen sietämistä, joustavuutta sekä priorisointia. Mielen kirkkaus ja selkeys helpottavat navigointia arjessa, ohjaavat suuntaan, purkavat kiireen tuntua ja alentavat stressiä. Kuullas haluaa auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Elämä on liian lyhyt stressipallona kimpoiluun.