Työntekemisen uusi aikakausi

Työntekijöiden mielen valmennus helposti digitaalisena palveluna.

Kasva kanssamme

Kuullas  

Kuullaksen kautta yrityksen työntekijöiden käytössä on monipuolinen joukko parhaita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia joustavana ja helppona palveluna. Valmennukset toteutetaan etänä ja ovat henkilökohtaisia, luottamuksellisia sekä turvallisia. 

Mielen proaktiiviinen valmennus on työntekijöiden hyvinvointia tukeva, kyvykkyyksiä kehittävä ja mielen haasteita ennaltaehkäisevä työkalu. Yksilöille sekä tiimeille. 

Työelämän haaste 

Kompleksi ja jatkuvasti muuttuva maailma vaatii työntekijältä jatkuvaa muutosta ja priorisointikykyä.

Työelämän haaste 

Ylikuumenemisen, suorittamisen ja kiireen kulttuuri uuvuttaa ihmisen. 

Työelämän haaste 

Työntekijät haluavat työnantajalta tukea näihin.

Ydinratkaisu

Kuullaksen proaktiivisella mielen valmennuksella tulevaisuuden tärkeimmät mielen työkalut käyttöön.

Tulevaisuuden ihmisen tärkeimpiä kykyjä ovat keskittymiskyky, havainnointitaidot, ennakointi, yhteys itseen ja toisiin, sosiaalinen äly, mielen joustavuus ja näky omasta tulevaisuudesta. 

Henkilökohtaisen mielen valmennuksen tuotto on jopa viisinkertainen investointiin nähden.

Lähde: Deloitte, Mental health and employers - Refreshing the case for investment 2020

Proaktiivinen mielen valmennus

Kuullaksen valmennuksien myötä työntekijöiden mielen kyvykkyys vahvistuu ja hyvinvointi kasvaa.  Kehittymistä tapahtuu muun muassa näillä osa-alueilla:

  • Ongelmanratkaisu ja uusien näkökulmien tunnistaminen
  • Vahvuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen
  • Ajanhallinta, priorisointi ja keskittyminen
  • Havainnointi ja ennakointi
  • Sosiaalisesti älykäs toiminta
  • Oman suunnan ja tavoitteen näkeminen
  • Yhteyden muodostus itseesi ja toisiin
  • Tunteiden johtaminen
  • Mielen joustavuus

Uudet kyvyt auttavat purkamaan mahdollista stressiä ja ahdistusta!

Valmennuksien korkean laadun takaavat Kuullaksen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen suuntautuneet mielen ammattilaiset:

Valmentajat (ICF)
Terapeutit (IASTI)

Valmennuskielet suomi, ruotsi ja englanti

Näin etenemme

Kuullas palvelut

Yhteys

Autamme löytämään työyhteisön tarpeisiin (yksilöille ja/tai tiimeille) ja kokoon sopivan palvelukokonaisuuden.

Kuullas palvelut

Valmistautuminen

Valmistelemme henkilöstön etävalmennuksiin jakamalla tarvittavan tiedon.

Kuullas palvelut

Valmennus

Valmennamme henkilöstöä arjessa turvallisesti ja helposti. Mahdollistamme tulevaisuuden tärkeimpien kykyjen ja taitojen oppimisen. 

Aloita työntekemisen uusi aikakausi kanssamme!

Irina Krohn

Co-Founder / Solution Focused Coach, NLP Master, M.A. Marketing & Communication
+358 50 516 0298
irina@kuullas.com

Rakastan tutkia ja innovoida. Tämä ajoi minut Lahdesta maailmalle. Kymmenen vuotta Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa sekä monipuolinen ymmärrys business- ja mielen valmentamisen maailmasta saivat kyseenalaistamaan vanhoja, kankeita mielenterveyden kaavoja ja haastamaan niitä. Oivalsin, että en voi onnistua ja pysyä hyvässä iskussa, jos en fysiikan rinnalla kehitä ja huolla myös mieltäni. Näin syntyi Kuullas. Intohimoni on mahdollistaa mielen valmennus niin monille ihmisille kuin mahdollista. 

Saara Rantanen

Co-Founder / Solution Focused Brief Therapist, MSc. Industrial Management
+358 40 1204281
saara@kuullas.com

Teknisessä maailmassa on paljon kaavoja ja prosesseja. Kun jokin ei toimi, osaamme selvittää vian ja korjata sen. Saamme loogisella päättelyllä asioita toimimaan, kehittymään ja tehostumaan. Insinöörikansana olemme tässä hyviä. Usein kuitenkin erehdymme luulemaan, että nuo samat toimintamallit tehoavat mieleen. Mielen kanssa työskennellessä toimivat kuitenkin täysin eri kaavat. Olen diplomi-insinööri ja terapeutti. Haluan luoda inhimillisempää työelämää tuomalla hyvinvoinnin kaavat ihmisille käyttöön. Siksi on Kuullas.

Menestyvä organisaatio on sosiaalisesti kestävä

Sosiaalinen kestävyys eli hyvinvoivat työntekijät ovat menestyvän organisaation ydin. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation suorituskykyyn, tulokseen sekä työnantajan julkisuuskuvaan että maineeseen. Tulevaisuuden työpaikkojen ei tarvitse miettiä kahdesti mielen hyvinvoinnin priorisointia. 

Kuullaksen missio on sosiaalisesti kestävä työpaikka henkilökohtaiseen kehittymiseen sitoutuneilla työntekijöillä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Etsitään yhdessä työyhteisöllesi sopivin vaihtoehto Kuullas-palveluvalikoimasta.  

Irina Krohn

Co-Founder / Solution Focused Coach, NLP Master, M.A. Marketing & Communication
+358 50 516 0298
irina@kuullas.com